VIZE

VIZE

VIZE

Obezita je důvodem, kvůli kterému se u současné generace mladých předpovídá kratší délka života než u jejich rodičů.¹
Onemocnění dosáhlo globálně epidemických rozměrů, každý rok zemře 2,8 milionu lidí².

K zastavení obezity lze učinit mnohé, avšak příležitosti pro zlepšení, jakými jsou úprava stravovacích návyků, zvýšená fyzická aktivita i lékařská péče, nejsou plně uplatňovány.

Kampaň "mychoicemylife" usiluje o naplnění této mezery a poukazuje na fyzické a emoční dopady života s obezitou.
Shromážděné známé údaje nabízí vodítko, jak se chovat, pokud jde o životní styl. Být si vědom možností prevence a léčby a zajistit si tak lepší kvalitu života!


Odkazy