Důležitost byť jen mírného snížení hmotnosti

Důležitost byť jen mírného snížení hmotnosti

Při úvahách o snížení hmotnosti často myslíme na „ideální“ tělesnou hmotnost nebo na hmotnost, na kterou bychom se rádi dostali.

Avšak už mírné snížení hmotnosti znamená nemalý zdravotní benefit.

Snížení hmotnosti přináší

Omezení rizikových kardiometabolických faktorů 1

Změnu hodnot HbA1C (glykovaný hemoglobin), glukózy na lačno, krevního tlaku, triglyceridů, HDL cholesterolu

Zlepšení či remise diabetu, poruch metabolismu krevních tuků a hypertenze2

Zlepšení s obezitou souvisejících komorbidit a kvality života3,4

Snížené riziko diabetu5

Významné zlepšení plicní funkce6

 

Prokázaného prospěchu pro zdraví lze dosáhnout, pokud dotyčný zhubne o 5–15 %. Tohoto cíle lze dosáhnout během 6 měsíců. U osob s BMI ≥ 35 kg/m2, může být považována za zdraví prospěšné větší snížení hmotnosti (20 % nebo více). Udržení hmotnostního úbytku je jedním ze dvou hlavních kritérií úspěchu. Druhým je prevence a léčba komorbidit.7

HbA1c = glykovaný hemoglobin, HDL= lipoprotein s vysokou hustotou


Odkazy