Obezita
je nemocí pro rozvoj dalších onemocnění
Obezita je jedním z nejrozšířenějších chronických onemocnění potřebující systematickou léčbu a prevenci...
Světová zdravotnická organizace (WHO) popsala obezitu jako největší chronický zdravotní problém dospělých celosvětově.1 Údaje WHO z roku 2015 ukazují, že…
Obezita je nemoc zapříčiněná mnoha faktory, jakými jsou genetika, vlastní chování, vlivy prostředí, zdravotní předpoklady, regulační dráhy centrální nervové soustavy...
Duševní poruchy, kardiometabolická postižení, poškození pohybového aparátu...
5,5 % případů rakoviny ve spojitosti s nadváhou a obezitou. Týká se rakoviny jícnu, kolorekta, slinivky, žlučníku, ledvin, prsu a…
Dobrou zprávou je, že přibírání lze zabránit. Dle algoritmu léčby EASO (Evropská asociace pro studium obezity) z roku 2015...
Index tělesné hmotnosti (BMI), který poukazuje na výživový stav, se počítá jako hmotnost v kilogramech dělená...
BMI se počítá následujícím způsobem: BMI = hmotnost (v kg) dělená druhou mocninou výšky (v m²)