Obezita: co je to…

Obezita: co je to…

Obezita: co je to...

Obezita je jedním z nejrozšířenějších chronických onemocnění potřebující systematickou léčbu a prevenci. Je definována jako nadměrné nahromadění tuku v těle.1 Evropská léková agentura (EMA) uznává obezitu jako chronický klinický stav, který obvykle vyžaduje dlouhodobou léčbu k vyvolání a udržení snížení hmotnosti.1

Příčinami obezity je mnoho genetických, fyziologických a behaviorálních faktorů. O stravě a cvičení je známo, že mají významnou roli v léčbě a prevenci obezity a souvisejících poruch, jako jsou hypertenze, srdeční onemocnění a diabetes.1 U jednotlivce je obezita o množství tělesného tuku – konkrétně tukové tkáně.2

Znalost rozložení tukové tkáně je důležité pro pochopení souvislostí s některými souvisejícími komorbiditami. Nadbytečný tuk ve střední či břišní oblasti těla často souvisí se zvýšeným rizikem úmrtnosti a onemocnění.3

Základním principem výživy a metabolizmu je, že změna tělesné hmotnosti je spojena s nerovnováhou mezi energetickým příjmem a výdejem. K udržení stabilní tělesné hmotnosti se musí během času energetický příjem přesně rovnat energetickému výdeji.

Čím více víme o příčinách obezity, tím více s ní můžeme bojovat.

Nadváha a obezita jsou výsledkem energetické nerovnováhy během dlouhého časového období. Příčinou energetické nerovnováhy může být pro každého jednotlivce kombinace několika faktorů. Individuální chování, faktory prostředí a okolí a genetika přispívají k epidemii obezity. Vědecká komunita usilovně zkoumá každou tuto oblast, chybí však propojení poznatků z jednotlivých oblastí!4


Odkazy