Jaké jsou faktory přispívající k obezitě?

Jaké jsou faktory přispívající k obezitě?

Jaké jsou faktory přispívající k obezitě?

Obezita je onemocnění s mnoha faktory, které k ní přispívají, včetně genetiky, chování, prostředí, zdravotních faktorů, drah centrálního nervového systému (CNS) a periferních signálů.1-3  O níže uvedených faktorech se uvažuje jako o přispívajících k epidemii obezity (tabulka 1).

Kategorie

Faktor

Potenciální mechanismy

Účinky na energetickou rovnováhu

 Genetika2,4,5

Variace v BMI
Změny v genech odpovědných za hmotnost a/nebo metabolizmus (epigenetika, delece, jednonukleotidové polymorfismy)

Variabilní

 Energetický příjem a variabilní energetický výdej

 Chování2,6-8

Strava, neaktivita, emoční faktory

Více mechanizmů chování

 Energetický příjem a variabilní energetický výdej

Nedostatek spánku

Více hormonálních mechanizmů: především změny v apetitu vyvolané leptinem – a ghrelinem.

 Energetický příjem a variabilní energetický výdej

Skončení s kouřením

Behaviorální efekt

 Energetický příjem a
Energetický výdej

Prostředí2,4,6,7,9

Přístup k jídlu / dostupnost jídla, socioekonomický status, stres, fyzické prostředí, endokrinní disruptory, střevní mikrobiom

Více mechanizmů chování

 Energetický příjem a variabilní energetický výdej

Léčiva1,2,10-13 

Farmaceutika  jako kortikosteroidy a určité psychiatrické léky

Variabilní

Energetický příjem a
Energetický výdej

Onemocnění a stavy jako syndrom polycystických vaječníků (PCOS), Cushingův syndrom, hypotyreóza,, přibrání související s těhotenstvím, menopauza, nízký testoteron

Variabilní

Energetický příjem a variabilní energetický výdej

 

Metabolické cesty v CNS3,13

Cestyhomeostatického systému a systému odměňování

Regulace energie  v hypothalamu, dopaminový systém odměňování

 Energetický příjem a variabilní energetický výdej

Periferní signály2,3

Hormony a gastrointestinální peptidy [inzulín, leptin, ghrelin, glukagonu podobný peptid 1 (GLP-1), cholecystokinin (CCK), amylin, peptid YY (PYY)]

Především změny v apetitu vyvolané leptinem – a ghrelinem - 

Variabilní

BMI = index tělesné hmotnosti, CCK = cholecystokinin, CNS = centrální nervový systém,
GLP-1 = glukagonu podobný peptid 1, PCOS = syndrom polycystických vaječníků, PYY = peptid YY   


Odkazy