Obezita je spojená s komorbiditami

Obezita je spojená s komorbiditami

5,5%

případů rakoviny ve spojitosti s nadváhou a obezitou1a
Týká se rakoviny jícnu, kolorekta, slinivky, žlučníku, ledvin, prsu a dělohy

55%

zvýšené riziko deprese2b
u osob s BMI ≥ 30 kg/m2

~2x

zvýšené riziko koronárního srdečního onemocnění a mrtvice3
v porovnání s dospělými s normální hmotností

aNa základě odhadů podílu na případech rakoviny vyskytujících se ve Spojeném království v roce 2010, které souvisely se 14 rizikovými faktory životního stylu a prostředí.
bNa základě metaanalýzy zahrnující dostupné prospektivní kohortní studie (k březnu 2008).
BMI = index tělesné hmotnosti, CHD = koronární srdeční onemocnění.


Odkazy