Obezita je výzvou

Obezita je výzvou

Obezita je výzvou

Světová zdravotnická organizace (WHO) popsala obezitu jako největší chronický zdravotní problém dospělých celosvětově.1 Údaje WHO z roku 2015 ukazují, že obézních bylo (BMI ≥ 30) 21,5 % evropských mužů a 24,5 % evropských žen.1

Průměrný index tělesné hmotnosti (kg/m2), věk 18 let a více, 2014 (standardizovaný odhad věku)
Ženy2

Průměrný index tělesné hmotnosti (kg/m2), věk 18 let a více, 2014 (standardizovaný odhad věku)
Muži3

Budoucí odhady obezity

Nadváha a obezita se rozšiřují, celosvětová předpověď je více než 2,16 miliard osob s nadváhou a 1,12 miliard obézních osob do roku 2030. Toto celosvětové břemeno klinického a veřejného zdraví rovněž koreluje se zvýšeným rizikem diabetu typu 2, kardiovaskulárními onemocněními, rakovinou a úmrtností.4

Celosvětová prevalence diabetu mezi dospělými (ve věku 20–79 let) byla 6,4 % v roce 2010, což znamená postižení asi 285 milionů dospělých. Očekává se, že tato prevalence se zvýší na 7,7 % a přibližně 439 milionů dospělých do roku 2030.5

Celosvětové předpovědi prevalence diabetu pro rok 2040 oproti roku 20156


Odkazy