Farmakologická léčba

Farmakologická léčba

Farmakologická léčba²

Farmakologická léčba by měla být považována za součást komplexního přístupu k léčbě obezity (dietní opatření a fyzická aktivita jsou nutnými předpoklady).

Osoby vhodné k farmakologické léčbě jsou ty s BMI ≥ 30 kg/m2 nebo s BMI ≥ 27 kg/m2 u kterých se zároveň vyskytuje přidružené onemocnění (např. hypertenze, diabetes mellitus 2. typu, spánková apnoe).

Důležité je zkontrolovat léčebný efekt po 3 měsících od zahájení léčby. Pokud léčená osoba nedosáhla v rámci tohoto období snížení hmotnosti o >5%, pak neexistuje přínos této farmakologické léčby a léčba by měla být přerušena. U diabetiků 2. typu je za úspěšné považováno snížení hmotnosti o více jak >3%.

 

Farmakologická léčba obezity v Evropě²

  
Léky Stav Mechanizmus účinku Dávkování Posouzení
účinnosti
Pro více informací
prosím navštivte stránku EMA
Orlistat Schváleno FDA a EMA inhibitor pankreatické,
žaludeční
lipázy
120 mg 3x denně 
60 mg 3x denně (volně prodejné)
2,9–3,4 % 
1 rok
Více o volně prodejném léku Orlistat
Více o léku Orlistat na předpis
Bupropion/
Naltrexone/
Schváleno FDA a EMA Inhibitor zpětného
vychytávání DA/NE (B)
opioidní 
antagonista (N)
8/90 mg tbl 8/90 mg tb
2 tbl 2x denně
4,8 % 1 rok 
ukončit, pokud je
ztráta hmotnosti
po 12 týdnech
<%5
Více o Bupropionu/Naltrexonu
Liraglutide Schváleno FDA a EMA agonista GLP-1 3 mg s.c. 
jednou denně
5,8 kg 1 rok
ukončit, pokud je
ztráta hmotnosti
po 14 týdnech
<%4
Více o Liraglutidu

OTC = volně prodejné, MAOI = inhibitor monoaminoxidázy, NE = noradrenalin, DA = dopamin, GLP-1 = glukagonu podobný peptid 1,
MEN = mnohočetná endokrinní neoplazie,
N = Naltrexon, B = Bupropion,
bid = dvakrát denně,
tid = třikrát denně,
tbl = tablety,
s. c. = subkutánní injekce,
wks = týdny


Odkazy