Leczenie farmakologiczne

Leczenie farmakologiczne

Leczenie farmakologiczne²

Leczenie farmakologiczne należy traktować jako część kompleksowej strategii leczenia otyłości (warunkami wstępnymi są dieta i aktywność fizyczna).

Osoby, które mogą zostać zakwalifikowane do farmakoterapii, to pacjenci z BMI ≥ 30 kg/m2 lub BMI ≥ 27 kg/m2 i chorobą związaną z otyłością (np. nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu 2, bezdech senny)

Ważne jest, aby po 3 miesiącach leczenia ocenić wyniki. Jeżeli pacjent przyjmujący lek nie zmniejszył swojej masy ciała > 5% w tym okresie, to należy przerwać leczenie. W przypadku pacjentów z cukrzycą typu 2, przyjmuje się za kryterium skuteczności farmakoterapii zmniejszenie masy ciała o ponad 3% w tym samym czasie (3 miesiące).

 

Farmakoterapia otyłości w Europie²

Leki Status Mechanizm działania Dawkowanie Ocena odpowiedzi
na leczenie
Więcej informacji
można uzyska na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków (EMA)
Orlistat Lek zatwierdzony przez FDA i EMA Inhibitor,
lipazy
żołądkowej i trzustkowej
120 mg 3x na dobę (120 mg – lek dostępny na receptę)
60 mg 3x na dobę (60 mg - lek dostępny bez recepty)
2,9-3,4% po 
1 roku leczenia
Więcej informacji o leku Orlistat dostępnym bez recepty
Więcej informacji o leku Orlistat dostępnym na receptę  
Bupropion/
Naltrexone
Lek zatwierdzony przez FDA i EMA Słaby inhibitor wychwytu zwrotnego
noradrenaliny i dopaminy (Bupropion)
antagonista
receptorów opioidowych (Naltrekson)
8/90 mg w tabletkach o przedłużonym uwalnianiu 
2 tabletki 2x na dobę (dawka docelowa)
4,8% po 1 roku leczenia
należy przerwać 
leczenie w przypadku zmniejszenia masy ciała < 5% 
po 16 tygodniach terapii
Więcej informacji o leku Bupropion/Naltrekson
Liraglutyd Lek zatwierdzony przez FDA i EMA agonista receptora GLP-1 3 mg zastrzyk podskórny 
1x na dobę
5,8 kg po 1 roku leczenia
należy przerwać leczenie
w przypadku obniżenia masy ciała < 5% 
po 12 tygodniach
Więcej informacji o leku Liraglutyd

GLP-1 = peptyd glukagonopodobny typu 1,
FDA – Amerykańska Agencja do spraw żywności i Leków,
EMA – Europejska Agencja Leków,

Wks = tygodnie


Na podstawie: