Llogaritni IMT tuaj

Llogaritni IMT tuaj

Llogaritni IMT tuaj

IMT llogaritet si më poshtë:

  • IMT = pesha (kg) pjesëtuar me gjatësinë në katror (m²)

Nëse përdoren paund dhe inç:

  • IMT = pesha (paund) shumëzuar me 703, pastaj pjesëtuar me gjatësinë në katror (inç²)¹

IMT është një metodë për përafrimin e gjendjes së peshës dhe lidhet me rrezikun e sëmundjes dhe vdekjes që mund të shkaktohet nga obeziteti.2

Me rritjen e IMT, rritet dhe niveli i lidhur me rrezikun për diabetin e tipit 2, hipertensionin dhe sëmundjen kardiovaskulare (CVD), krahasuar me peshën normale dhe perimetrin e belit.3

Shkruani informacionin e mëposhtëm dhe llogaritni indeksin tuaj të masës trupore (IMT).

Gjatësia: cm
Pesha: kg
Seksi:
Mosha: vjeç years

Indeksi i Masës Trupore: , konsiderohen:

Indeksi i Masës Trupore: , konsiderohen:

Percentile for age and gender:

The adjustment for age is a purely mathematical (not clinical) extension of the NRC adjustment, cited in Zeman, for the "healthy weight" range.


Weight from BMI

Here, you can find out what weight (given the above height) would give you a particular BMI.

Target BMI:

Weight required:
lb kg


Referenca