Trajtimi farmakologjik

Trajtimi farmakologjik

Trajtim farmakologjik²

Trajtimi farmakologjik duhet të konsiderohet si pjesë e një strategjie gjithëpërfshirëse të menaxhimit të sëmundjes së obezitetit (dieta dhe aktiviteti fizik janë kushte paraprake).

Individët që mund të kualifikohen për të marrë një terapi me barna janë ata me një IMT ≥ 30 kg/m2 ose IMT ≥ 27 kg/m2 dhe me një sëmundje shoqëruese si pasojë e obezitetit (p.sh. hipertension, diabet mellitus i tipit 2, pagjumësi)

Kontrolli i përgjithshëm mjekësor çdo 3 muaj është i rëndësishëm, që do të thotë se nëse një individ, nën terapinë e barnave, nuk ka arritur një ulje të peshës prej >5%, brenda kësaj periudhe atëherë nuk duhet të vazhdojë farmakoterapinë dhe trajtimi duhet të ndërpritet. Sidomos, nëse individi ka diabet të tipit 2, atëherë humbja e peshës >3% është objektivi në mënyrë që të vlerësohet nëse ai/ajo po përgjigjet ndaj trajtimit apo jo.

 

Farmakoterapia e obezitetit në Evropë

Barnat Statusi Mekanizmi Dozimi Përgjigje e
vlerësimit
Për më shumë informacion
ju lutemi vizitoni faqen elektronike të EMA-s
Orlistat Miratuar nga FDA & EMA Frenues i
lipazës
pankreatike
gastrike
120mg çdo herë
60mg çdo herë (OTC)
2.9-3.4%
1 vit
Shihni më shumë për Orlistat OTC
Shihni më shumë për Orlistat Rx  
Bupropion/
Naltrekson
Miratuar nga FDA & EMA DA/NE rimarrje
frenues (B)
opioid
antagonist (N)
8/90 mg tabletë
2tb bid
4.8% 1 vit
ndalo nëse <%5
humbje peshe
në 12 javë
Shihni më shumë për Bupropion/Naltrekson
Liraglutide Miratuar nga FDA & EMA GLP-1 agonist 3mg sc
një herë në ditë
5.8kg 1 vit
Ndalo nëse <4%
humbje peshe
në 14 javë
Shihni më shumë për Liraglutide

OTC=, mbi mbi banak MAOI=frenues të monoaminoksidazës, NE=norepinefrinë, DA=dopaminë, GLP-1=glukagon i ngjashëm me peptide-1,
Burrat = Neoplazi të shumëfishta endokrine,
N=Naltrekson, B=Bupropion,
bid=dy herë në ditë,
tid=tri herë në ditë,
tb=tableta,
sc=injeksion nënlëkurë,
Wks=javë


Referenca